Omalieffonds stichting


Stichting

Het ontstaan van het Omalieffonds:

Historie

Enkele jaren geleden werd project Omalief bedacht. Een groep jongeren, van Turkse afkomst van stichting Fatih Leiden, wilden met dit project de aandacht trekken voor de vereenzaamde bejaarde mensen in Nederland. Er werd een project opgezet welk uitgevoerd zou worden door jongeren welk zich zouden ontfermen over een groep eenzame bejaarden mensen. Tijdens het traject van de voorbereidingen werd al snel duidelijk, dit werd met veel pijn in het hart ondervonden, dat er bijna nergens aan te kloppen was om enige vorm van financiële steun te verkrijgen voor project Omalief.

Diverse fondsen welk opgericht waren voor ouderen konden project Omalief niet financieel steunen maar konden ook geen andere vorm van hulp aanbieden, zoals bv op organisatorisch gebied enz. Om dit soort projecten in de toekomst aan te moedigen, om inzet van mensen voor dit soort projecten te waarderen moest er snel een fonds opgericht worden welk wel de gevraagde hulp kon aanbieden. Dit zowel financieel als meedenken bij het aandragen van oplossingen voor de diverse sociaal maatschappelijke problemen binnen onze samenleving. Het zal ook projecten bedenken welk opgezet kunnen worden voor de bestrijding van de diverse sociaal maatschappelijke problemen Het Omalief fonds werd geboren. Dit moest een fonds zijn welk oprecht zou zijn in de steun van sociaal maatschappelijke initiatieven zonder te veel regelgeving en afwijsgronden. Alle initiatieven welk de mens zou dienen moest serieus genomen worden en zo ook behandeld worden. Er moest gekeken worden is het een nuttig initiatief ja of nee.

Verder zou het omalief fonds anders moeten zijn dan de bestaande fondsen. Daarom heeft het Omalieffonds zich ook als taak op zich genomen van het fonds zijn, geen afwachtende houding hebben. Het moest midden in de samenleving staan en samen met die samenleving strijd leveren tegen al hetgeen waarmee de samenleving te kampen had. Dit maakt het omalief fonds uniek in zijn soort. Het Omalieffonds daar kan mens en dier op rekenen is onze slogan.

Doelstelling

Het Omalieffonds heeft als doelstelling:

  1. Het steunen van initiatieven welk de vereenzaming van bejaarden verminderd door maatschappelijke betrokkenheid te versterken.
  2. Verder denkt het omalief fonds zelf ook mee en draagt oplossingen aan voor diverse sociaal maatschappelijke problemen en bedenkt projecten welk hiervoor opgezet kunnen worden.
  3. Verder steunt het omalief fonds alle overige initiatieven welk de overige vergeten mensen/dieren behulpzaam zijn.

ALLEN SAMEN VORMEN WE DE SAMENLEVING, SAMEN KUNNEN WE ALLES AAN.

Doelgroep

Het Omalieffonds maakt mensen blij, brengt mensen samen. Met het omalief fonds is niemand meer alleen, niemand meer ongelukkig. Het omalief fonds creëert lachende gezichten. Het Omalieffonds doet barmhartigheid jegens elkaar ontstaan, het bevordert de behulpzaamheid van mens tot mens en van mens tot overig levend schepsels. Het Omalieffonds denkt mee en doet mee

Omalieffonds: het verdriet van anderen aanvoelen en dit met hen delen

Het Omalieffonds is er voor iedere bejaarde ongeacht afkomst, religie, enz. Ieder bejaarde en/of overige vergeten mens en dier, verdient het met respect te worden behandeld. Ze hebben allemaal recht op de benodigde aandacht en warmte. Het omalief fonds wil dit voor ze verwezenlijken

Werkgebied
Het werkgebied van de stichting is geheel Nederland