Omalieffonds beschrijving


Omalieffonds

 

 

oma lief hart banner 150

Doelstelling

Het Omalieffonds heeft als doelstelling:

1.Het steunen van initiatieven welk de vereenzaming van bejaarden verminderd door maatschappelijke betrokkenheid te versterken.

2.Verder denkt het Omalieffonds zelf ook mee en draagt oplossingen aan voor diverse sociaal maatschappelijke problemen en bedenkt projecten welk hiervoor opgezet kunnen worden.

3.Verder steunt het Omalieffonds alle overige initiatieven welk de overige vergeten mensen/dieren behulpzaam zijn.

ALLEN SAMEN VORMEN WE DE SAMENLEVING, SAMEN KUNNEN WE ALLES AAN.

 

Doelgroep

Duimen hoog

 

Het Omalieffonds maakt mensen blij, brengt mensen samen. Met het Omalieffonds is niemand meer alleen, niemand meer ongelukkig. Het omalief fonds creëert lachende gezichten. Het Omalieffonds doet barmhartigheid jegens elkaar ontstaan, het bevordert de behulpzaamheid van mens tot mens en van mens tot overig levend schepsels. Het omalief fonds denkt mee en doet mee

 

Omalief fonds: het verdriet van anderen aanvoelen en dit met hen delen

 

Het Omalieffonds is er voor iedere bejaarde ongeacht afkomst, religie, enz. Ieder bejaarde en/of overige vergeten mens en dier, verdient het met respect te worden behandeld. Ze hebben allemaal recht op de benodigde aandacht en warmte. Het omalief fonds wil dit voor ze verwezenlijken

Afrikaanse grrotouders

Werkgebied

Het werkgebied van de stichting is geheel Nederland

 

Projecten

Omalief

De onderstaande link verwijst naar resultaten van een onderzoek naar de situatie van ouderen, waaruit blijkt dat vereenzaming onder bejaarden schrikbarend is.

Waarom Omalief

Het Omalieffonds steunt het project Omalief sinds 2012. Het Omalief fonds heeft niet alleen financieel maar ook organisatorisch geholpen om het project Omalief te verwezenlijken. Nu dan na 2 jaar voorbereidend werk ondersteund te hebben gaat het Omalief project daadwerkelijk beginnen. De officiële start is op 3 mei 2014.

Voor het Omalief project was een bedrag van ongeveer 20.000 euro noodzakelijk. Het Omalief fonds heeft hierin een belangrijke rol gespeeld bij het verkrijgen van dit bedrag. Het Omalief fonds heeft in samenwerking met overige instellingen dit bedrag kunnen verkrijgen.

Ook staan er al diverse overige projecten klaar welk vragen om financiële steun en natuurlijk ook om vrijwilligers. Het Omalieffonds helpt projecten ook aan vrijwilligers. Onderstaande projecten zullen van start gaan als het financieel zal worden gesteund en er voldoende vrijwilligers zijn om deze projecten uit te voeren.

•Project Menslief: voor drugs en/of alcohol verslaafden

•Project Meedoen: voor gehandicapten en chronisch zieken

•Project Jullie horen Erbij: voor daklozen

•Project Onze vrienden: voor dieren

•Project Kleine schatjes: voor langdurig zieke kinderen

•Project Waardig: wajong jongeren helpen de maatschappij. Wajong jongeren runnen de rolbios.