Doelstelling


Doelstelling van het project is een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de vereenzaming van ouderen.

Daarnaast draagt dit project ook bij aan:

  • Verkleinen van de kloof tussen jong en oud.
  • Samenbrengen van verschillende culturen en achtergronden
  • Bevorderen van hulpvaardigheid en verdraagzaamheid
  • Versterken van wederzijds respect, begrip en verantwoordelijkheid
  • Verminderen van wederzijdse vooroordelen over cultuur en geloof

Met dit project willen we een voorbeeld zijn voor andere locale, regionale en landelijke (zelf)organisaties, stichtingen, verenigingen, scholen e.d. Met de hoop dat zij zich ook bewust worden van dit probleem, hun maatschappelijke verantwoordelijkheid beseffen en zich ook willen gaan inzetten voor de vereenzaming van ouderen.

 

Omalief is ter bestrijding van de vereenzaming van bejaarden. Omalief geeft de bejaarden hun verdiende plek in de samenleving, een plek in onze harten.

 

Omalief brengt jong en oud samen.

 

Kushand

Omalief creƫert respect voor ouderen.

 

Hieronder volgt een wetenschappelijke onderbouwing van waarom Omalief nodig is

Wetenschappelijke onderbouwing